/ Par fondu LBAF

Latvijas Bērnu Atbalsta Fonds

Nodibinājums “Latvijas Bērnu atbalstafonds” (LBAF) ir bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija, kas ar sirds siltumu, mīlestību un rūpēm kopš 1994. gada palīdz Latvijas bērniem un ģimenēm, kurām ikdienā radušies dažādi izaicinājumi un ir nepieciešams atbalsts.
Atver savu sirdi labiem darbiem!

Visi muižas ienākumi tiks ieguldīti pakalpojumu un atbalsta attīstībā un pilnveidē bērniem, tāpēc īpaši arī jūs aicinām vairot labos darbus un izvēlēties muižas pakalpojumus.

/ Vēsture

Mūsu labie darbi

Pašreiz mums ir vairāk kā 1600 rūpju bērnu. Gadu gaitā esam ņēmuši savā paspārnē 10 speciālās internātpamatskolas, lielākoties Latvijas tālākajos novados, kurās mācās bērni ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem, to vidū bērni invalīdi, bāreņi un bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

1600

rūpju bērnu

150

maznodrošinātu ģimeņu atbalsts

3

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vietas

KONTAKTI

T: +371 25 300 030

E: [email protected]

Adrese: Skangaļu muiža - 1,

Liepas pagasts, Cēsu novads,

LV-4128

Google karte

REKVIZĪTI

SIA Skangaļu muiža

Reģ. nr. 40203067093

PVN mak. kods: LV40203067093 Juridiskā adrese: Skangaļu muiža 1, Liepas pag., Cēsu nov., Latvija LV-4128

Banka: Citadele banka

SWIFT kods: PARXLV22 Konts: LV30PARX0020239950001

DARBA LAIKS

Administrācija: I - V 9:00 - 18:00


SEKO MUMS


© 2023 Skangaļu muiža

Privātuma politika