Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi

Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrs – internāts piedāvā sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus ar pašvaldību līdzfinansējumu: bērniem vecumā no 2 gadiem līdz 18 gadiem un jauniešiem līdz 24 gadiem, kas turpina iegūt izglītību kādā no mācību iestādēm.

Skangaļu muižas
Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrs – internāts

Piedāvājam sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus ar pašvaldību līdzfinansējumu:
• bērniem vecumā no 2 gadiem līdz 18 gadiem un jauniešiem līdz 24 gadiem, kas turpina iegūt izglītību kādā no mācību iestādēm,
• pilngadīgām personām un personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kas turpina iegūt izglītību kādā no mācību iestādēm,
• nepilngadīgām grūtniecēm un jaunajām māmiņām.
• Īslaicīgo aprūpi.
Piedāvājam sociālo pakalpojumu fiziskām personām par savu finansējumu:
• vecāku “brīvdienas” – bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem īslaicīgu aprūpi.

BASAC internātā strādā speciālisti:
• audzinātāji,
• medmāsa,
• sociālais darbinieks,
• psihologs.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas:
• sporta zālē,
• BMX trasē,
• radošajā darbnīcā,
• datorklasē,
• muižas apkārtnē.

Nelielais audzēkņu skaits un Skangaļu muižas teritoriālais un saimnieciskais izvietojums pēc speciālistu rekomendācijām katram klientam ļauj nodrošināt individuālu pieeju.
Izvērtējot audzēkņu veselības stāvokli un viņu vajadzības, notiek sadarbība ar citiem speciālistiem: psihoterapeitu, ārstiem-speciālistiem, speciālo pedagogu
Audzēkņiem ir iespēja nopelnīt papildus “kabatasnaudu”, iesaistos muižas saimnieciskajos darbos.

Kopā mēs:
• braucam vasaras nometnēs tepat Latvijā, kā arī Norvēģijā,
• brīvdienās dodamies peldēt uz baseinu, slidot, mazās ekskursijās,
• uzņemam ciemiņus tematiskajās pēcpusdienās (BMW klubu, ārzemju skolēnus u.c.),
• apmeklējam grupu nodarbības pie psihologa, sociālā darbinieka un garīgās dzīves vadītājas,
• svinam dzimšanas un vārda dienas, svētkus un gadskārtas,
• apgūstam praktiskās iemaņas, piedaloties muižas saimnieciskajā darbībā un apkārtnes labiekārtošanā.